طریقه ختم ناد علی


طریقه ختم نادعلی کبیر آنست که اگر کسی را مهمی پیش آید ناد علی را هفت نوبتبخواند

به نیت آن مهم البته برآورده شودو اگر نزد بزرگی یا امیری روی روزی سه مرتبه نادعلی را

بخوان و بر جمیع اعضای خود بدم محبت تو شود و اگر به نیت فزند بخوانی خداوند به تو کرامت

نماید . اگر خواهی شخصی را مسخر نمایی در شب جمعه چهارده مرتبه به اسم او بخوان و صد بار

صلوات بر محمد و آل محمد بفرست البته مسخر تو شود و اگر بعد از نماز صبح به نیت مال نه بار

بار بخوانی غنی شوی و اگر جهت ادای قرض پانزده روز روزی بیست و دو بار بخوانی ادا شود و

اگر زنی دیر زاید 5 نوبت بر آب بخوان و بخورد آن زن زود زاید و اگر کسی ایندعا را با خود دارد

از شر همه حیوانات و انس و جن محفوظ باشد


متن دعای ناد علی کبیر 
 

بِسمِ اللهِ الرَّحمن الرَّحیم.

 نادِ عَلیاً مَظهَرَالعَجائِب تَجِدهُ عَوَناً لَکَ فِی النَوّائِب لی اِلیَ اللهِ حاجَتی وَعَلَیهِ مُعَوَّلی کُلَّما اَمَرتَهُ وَرَمَیتَ مُنقَضی فی ظِللّ اللهِ وَیُضِلل اللهُ لی اَدعُوکَ کُلَّ هَمٍ وَغَمًّ سَیَنجَلی بِعَظَمَتِکَ یا اللهُ بِنُبُوَّتِکَ یامُحَمَّدَ بِوَلایَتِکَ یاعَلِیُّ یاعَلِیُّ یاعَلِیُّ اَدرِکنی بِحقِّ لُطفِکَ الخَفیَّ اللهِ اَکبَرُاَنامِن شَرِّ اَعدائکَ بَریءٌ اللهُ صَمَدی مِن عِندِکَ مَدَی وَعَلَیکَ مُعتَمِدی بِحقِّ إِیاکَ نَعبُدُ وَ إَِیاکَ نَستَعینُ یااَبالغَیثِ اَغِثنی یااَبَاالَحَسَنَین اَدرِکنی یاسَیفَ اللهُ اَدرِکنی یابابَ اللهِ اَدرِکنی یاحُجَّهَ اللهِ اَدرِکنی یا وَلِیَّ اللهِ اَدرِکنی بِحَقَّ لُطفِکَ الخَفیَّ یا قَهّارُتَقَهَّرتَ بِالقَهرِوَالقَهر ُفی قَهرِ قَهرکَ یاقَهارُ یاقاهِرَالعَدُوّ یاواِلیَ الوَلِیَّ یا مَظهَرَ العَجائِبِ یامُرتَضی عَلِیُّ رَمَیتَ مِن بَغی عَلَیَّ بِسَهمِ اللهِ وَسَیفِ اللهِ القاتِلِ اُفَوَّضُ اَمری اِلیَ اللهِ اِنَّ اللهُ بَصَیرٌ بِالعَبادِوَاِلحُکُم اِلهٌ واحِدٌ لااِلهَ اِلاّ هُوَ الرَّحمنُ الرَّحیمُ اَدرِکنی یاغیاثَ المُستَغییَنِ یا دَلیلَ المُتَحیِّرِینَ یااَمانَ الخائِفینَ یامُعینَ المُتَوَکِلینَ یا رَاحِمَ المَساکینَ یا اِلهَ العالَمَینَ بِرَحمَتِکَ وَصَلَّی اللهُ عَلی سَیِّدِنا مُحَمَّدٍ وَالِهِ اَجمَعین وَ الحَمدُ اللهِ رَبِّ العالَمینَتاريخ : | | نویسنده : رضـا - رویـا |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.